Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Становлення державного регулювання регіонального розвитку в перехідному періоді.

2. Пріоритети державної регіональної політики України.

3. Проблемні регіони та програми регіонального розвитку.

4. Наднаціональна регіональна політика Європейського Союзу.

Тести

1. Що вивчає регіональна економіка:

а) об’єктивні передумови економічного розвитку регіонів; виробничу структуру; соціальну сферу і умови життя; систему розселення і розміщення господарства; механізм функціонування й управління економікою;

б) соціальну сферу і умови життя; систему розселення і розміщення господарства;

в) вірні відповіді „а”, „б”.

2. Метою регіональної політики в Україні є:

а) піднесення життєвого рівня громадян через відродження національного багатства та економіки;

б) удосконалення міжнародних зв’язків та розширення масштабів співробітництва з розвиненими країнами;

в) вірні відповіді “а” і Теми для підготовки доповідей та рефератів “б”.

3. Головними складовими частинами предмету регіональної економіки є:

а) система світогосподарських зв’язків; національні особливості суспільства політичного життя;

б) система світогосподарських зв’язків; економічні зв’язки між регіонами; регіональні системи;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

4. Регіональна політика держави ‑ це:

а) сфера діяльності з управління економічним, соціальним і політичним розвитком в країні у просторовому регіональному аспекті;

б) сфера діяльності з налагодження економічним, політичним і культурних зв’язків між Україною та країнами Європейського співтовариства;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

5. Цілі регіональної політики економічної політики висловлюють компроміс між:

а) безмежними потребами і обмеженими ресурсами;

б) економічною ефективністю і соціальною Теми для підготовки доповідей та рефератів справедливістю;

в) державними та регіональними рівнями влади.

6. Головним об’єктом регіональної економічної політики є:

а) регіональні (просторової) нерівності;

б) галузі спеціалізації певних регіонів;

в) система міжнародного поділу праці.

7. До основних причини регіональних нерівностей відносять:

а) різкі відмінності природно-кліматичних умов життя і підприємництва в окремих регіонах країни; демографічні відмінності;

б) різкі відмінності природно-кліматичних умов життя і підприємництва в окремих регіонах країни; демографічні відмінності; „продуктивність” регіонів; стадія технологічного розвитку;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

8. Суб’єктами державної регіональної політики виступають:

а) законодавчі і виконавчі влади центру і регіонів; органи місцевого самоврядування; різного роду міжрегіональні асоціації;

б Теми для підготовки доповідей та рефератів) законодавча, виконавча і судова вітки влади; співвідношення між державою та районами, а також районами між собою;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

9. Державне втручання в регіональний розвиток регламентується конституцією і багатьма спеціальними законами, які визначають:

а) перелік та суму надходжень від окремих областей до держбюджету;

б) розмежування повноважень між центральною і державною владою й органами місцевого самоврядування, механізми регіонального стимулювання;

в) умови зовнішньоекономічних торгівельних контрактів.10. Методи регулювання в регіональній політиці об’єднують в групи:

а) планування й прогнозування;

б) бюджетно-податкова система;

в) використання різних регулюючих інструментів.

11. Поняття „бюджетний федералізм” характеризує основний принцип функціонування бюджетної системи:

а) сплачення автономності Теми для підготовки доповідей та рефератів бюджетів окремих рівнів і між бюджетних відносин;

б) розмежування функцій центрального та регіонального рівнів влади;

в) інший варіант відповіді.

12. За ступенем універсальності й широті впливу інструменти регіонального регулювання поділяють на дві групи:

а) загальноекономічні регулятори і регулятори адресного впливу;

б) централізовані і децентралізовані;

в) державні й обласні.

13. Який з цих заходів є основним інструментом регіональної політики:

а) наближення робітників до робочих місць;

б) наближення робочих місць до робітників;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

14. Райони, які в минулому одержали достатній економічний розвиток, а потім, в силу ряду причин, втратили стимул економічного розвитку і прийшли в занепад – це:

а) зони вільної Теми для підготовки доповідей та рефератів торгівлі;

б) депресивні райони;

в) мезорайони.

15. У чому суть принципу обмеженого централізму:

а) ефективний розвиток кооперування виробництва;

б) врахування міжнародного територіального поділу праці;

в)технологічне оновлення виробництва.


documentaenvxgj.html
documentaenweqr.html
documentaenwmaz.html
documentaenwtlh.html
documentaenxavp.html
Документ Теми для підготовки доповідей та рефератів