А. Запах

В. Смак

С. Колірність

D. Твердість загальна

Е. Залізо

38. При хімічному аналізі питної води отримано наступні дані (мг/дм3): марганець – 0,1; миш’як – 0,01; алюміній – 0,2; селен – 0,01; нітрати – 40. Який з цих показників нормується за органолептичною ознакою шкідливості?

А. Марганець

В. Миш’як

С. Алюміній

D. Селен

Е. Нітрати

39. За результатами хімічного аналізу питної води встановлено: мінералізація загальна – 100 мг/дм3; твердість загальна 7 мг·екв/дм3; сульфати – 250,0 мг/дм3; залізо – 0,3 мг/дм3; свинець – 0,01 мг/дм3. Який з цих показників нормується за токсикологічною ознакою шкідливості?

А. Мінералізація загальна

В. Твердість загальна

С. Сульфати

D. Залізо

Е. Свинець

40. У пробах води з річки, відібраних вище місця водозабору, виявлено 9 забруднювачів на рівні їх індивідуальних ГДК. П’ять з них належать до 1 і А. Запах 2 класу небезпечності, два – до 3-го і два – до 4-го. Скільки речовин підлягають контролю за формулою сумаційної токсичності?

А. 2

В. 4

С. 5

D. 7

Е. 9

41. При обгрунтуванні ГДК фосфорорганічної сполуки у воді водойм отримано наступні результати: порогова концентрація за органолептичною ознакою шкідливості – 10 мг/дм3, за загально-санітарною – 0,5 мг/дм3, за санітарно-токсикологічною: МНК (загально-токсична дія) – 14,0 мг/дм3; МНК (ембріотоксична дія) – 21,0 мг/дм3; МНК (алергенна дія) – 19,0 мг/дм3. Назвіть лімітуючу ознаку шкідливості.


documentaenrqht.html
documentaenrxsb.html
documentaensfcj.html
documentaensmmr.html
documentaenstwz.html
Документ А. Запах